Visuele cultuur

Albert van der Zeijden


Visuele cultuur is een belangrijk nieuw onderzoeksveld in diverse cultuurwetenschappen. Kenmerk is een interdisciplinaire benadering, waarbij het startpunt is dat het visuele een geconstrueerde werkelijkheid is. In deze handleiding wordt een overzicht gegeven van thema's en benaderingswijzen.

Dit cahier biedt een praktische handleiding voor (historisch) onderzoekers die foto's willen gebruiken als historische bron. Maar ook de visuele antropologie komt aan bod: hoe fotografie gebruikt kan worden als middel om hedendaagse volkscultuur te documenteren Ún interpreteren.

Visuele cultuur. Fotografie als historische bron en als medium voor historisch onderzoek is geschreven door Albert van der Zeijden en verkrijgbaar bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

Voor een bespreking van dit boek in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis zie HIER

Over folklore als visuele cultuur zie hier.