Publicaties Albert van der Zeijden

                      

                     

 

             

 

Voor een overzicht van de FULL TEXT bestanden klik hier.

'Dutch translations and reviews of Anthony Trollope in the Netherlands in the 19th century', gepubliceerd op internet 18-07-2021.

'Anthony Trollope in the Netherlands', gepubliceerd op internet 18-07-2021.

''Making intangible heritage. Valdimar Hafstein: a Critique', in Volkskunde 117 (2020) 53-59.

 

'De Grootinquisiteur' [over Dostojevski's Legende van de Grootinquisiteur als voordracht], gepubliceerd op internet 12-06-2021.

Samen met anderen (redactie), Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming / Intangible Heritage as a Tourist Destination themanummer Volkskunde 121 (2020) 607-785.

Samen met anderen Inleiding en Introduction, 'Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming. Hoe duurzaam toerisme en de borging van levend erfgoed kunnen samengaan / Intangible heritage as a tourist destination. Contributing to safeguarding intangible cultural heritage through sustainable tourism', in: Kathleen Adams e.a. (ed), Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming / Intangible Heritage as a Tourist Destination themanummer Volkskunde 121 (2020) 519-548.

Samen met Rozilda Varela en Wendy Raaphorst, 'Etnisch toerisme als kans voor duurzame ontwikkeling van immaterieel erfgoed in superdiverse wijken. Een onderzoek naar de West-Kruiskade in Rotterdam en de Paul Krugerlaan in Den Haag', in: Kathleen Adams e.a. (ed), Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming / Intangible Heritage as a Tourist Destination themanummer Volkskunde 121 (2020) 607-634.

Intangible Cultural Heritage in Urban Contexts (Arnhem, Singapore 2020).

'Het pittoreske Egmond aan Zee van Jaap Oudes (1926-1998)', in: Geestgronden. Egmonds Historisch Tijdschrift 27 (2020) nr. 78, 44-55.

'Erfgoed, geschiedenis en diversiteit. Ons’ Lieve Heer op Solder als spiegel voor een religieus diverse samenleving', NieuwWij.nl 21 augustus 2020.

'Borging door vrijwilligers. Het Nederlandse model voor borging van het molenaarsambacht', in: Erfgoed. Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industriecultuur 30 (2020) nr. 2, 9-14.

'Lid aan het Woord: Albert van der Zeijden', Nieuwsbrief Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap Juni 2020.

''Making intangible heritage. Een kritiek op Valdimar Hafstein', in Volkskunde 117 (2020) 53-59.

''D.J. van der Ven als filmische pionier', in: Volkskunde 117 (2020) nr. 1, 35-44.

''De lectuur zijner romans geeft een eigenaardig en wezenlijk genot'. Nederlandse recensies over en vertalingen van het werk van Anthony Trollope in de negentiende eeuw', Geplaatst op albertvanderzeijden.nl op 5-4-2020.

Samen met Sophie Elpers, 'Diversity', in: Museums and Intangible Cultural Heritage. Towards a third space in the heritage sector.

A companion to discover transformative heritage practices for the 21th century (Brugge 2020) 52-54.

2019

'Folklore en de kunst van het nostalgisch fantaseren', in: Jan Oud e.a.'Als ik teken ben ik op reis'. Jaap Oudes en zijn fantasievolle kijk op de wereld (Alkmaar 2019) 92-123.

'Erfgoedwijs omgaan met geschiedenis', in: Aanzet. Historisch tijdschrift 34 (september 2019) 6-9.

KIEN, 'Safeguarding Intangible NL', in: Archis (2019) nr. 1, 64-67.

'De geschiedenis van het requiem', in: De Notenkraker (mei 2019) 13-20. [herdruk, oorspronkelijk verschenen in Doodgewoon (1995).

'Zwarte Piet in meerduidig perspectief', in: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven 120 (2019) nr. 1, 57-67.

'Superdiversity and the Challenge for ICH Safeguarding', in: Intangible Cultural Heritage Courier of Asia and the Pacific Volume 38 (march 2019) 4-7.

2018 

'Experimenting with participation in dialogue. Community involvement in identifying and researching Intangible Cultural Heritage in the Netherlands', in: Memoriamedia Review (2018) nr 3, art 3, 1-9.

Albert van der Zeijden i.s.m. Sophie Elpers, Marieke Helsen & Susanne Verburg, Immaterieel erfgoed als proeftuin van een mondialiserende samenleving. Kennisagenda 2017-2020 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (Arnhem 2018). With a Summary In English: Intangible Heritage as a Testing Ground for a Globalizing Community. Research Agenda Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage 2017-2020.

'A Participatory Approach to Visualising The Craft of the Miller', in: Nadja Valentincic Furlan (ed), Visualising Intangible Cultural Heritage (Ljubljana, 2018) 45-57.

Albert van der Zeijden en Sophie Elpers, Intangible Heritage and the Museum in an Age of Superdiversity, Position Paper written for the Expert Meeting on Museums, Diversity and Intangible Cultural Heritage (8-11-2017 in Rotterdam) in the context of the Intangible Cultural Heritage and Museums Project.

Albert van der Zeijden en Sophie Elpers, 'Immaterieel erfgoed en het museum in een tijd van superdiversiteit', in: Volkskunde 119 (2018) 67-75.

Franklin van der Pols, Sophie Elpers, Kia Tsakiridis en Albert van der Zeijden (red), Immaterieel erfgoed en musea, special van Museumpeil nr. 49 (voorjaar 2018).

Albert van der Zeijden en Sophie Elpers, Intangible Heritage and the Museum in an Age of Superdiversity, Position Paper written for the Expert Meeting on Museums, Diversity and Intangible Cultural Heritage (8-11-2017 in Rotterdam) in the context of the Intangible Cultural Heritage and Museums Project.

2017 

Member of Editorial Board, Traditional Medicine. Sharing experiences from the field (Jeonju 2017).

The Craft of the Miller operating windmills and watermills (Amersfoort 2017).

''Intangible heritage as dialogue and as contestation. West-Kruiskade, Rotterdam and the changing face of memory"', in: Jahrbuch für Europäische Ethnologie (2017): Die Niederlande Dritte Folge 12 (2017) 111-125.

'"Super-diversity" and the Changing Face of Intangible Cultural Heritage', in: International Journal of Intangible Heritage 12 (2017) 30-34.

'Jos Panhuijsen (1900-1986). Aansluiting bij moderne thema's van de jaren vijftig'',
in: F.G. Bosman & A. Smeets (ed), Gods letterproeverij. Portretten van katholieke literatoren (Nijmegen 2017) 57-70.

'Immaterieel erfgoed aan de Universiteit Utrecht. Onderzoeksplan Fellowship Intangible Heritage Studies', in: Volkskunde 118 (2017) nr. 1, 37-42

'Public Folklore en immaterieel erfgoed. Verslag van een dialoog', in: Volkskunde 118 (2017) nr. 1, 59-64.

'Immaterieel erfgoed biedt kansen voor samenwerking met maatschappelijke partners', in: Archievenblad 121 (2017) nr. 1, 14-15

 

2016 

Samen met anderen (ed), Feestcultuur en immaterieel erfgoed , Themanummer Volkskunde 117 (2016) nr. 3, 148 pagina's.

'Le Repas gastronomique', in: Les mots et les choses. Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Pim den Boer als hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis aan de UvA (Amsterdam 2016)

'Over nut en noodzaak van internationaal voordragen. UNESCO lijsten immaterieel erfgoed', in: Immaterieel Erfgoed 1 (2016) nr. 2, 4-11.

'Internationaal overleg en samenwerking op het terrein van immaterieel erfgoed. Verslag van de bijeenkomsten in Bonn en Szentendre', in: Immaterieel Erfgoed 1 (2016) nr. 2, 28-31.

'Lively meeting in Paris. Working Group Research of the ICH-NGO Forum', in: ICH NGO FORUM - Newsletter July (2016).

'Het belang van immaterieel erfgoed', Gastcolumn in: Heemschut voor het behoud van erfgoed 93 (2016) nr. 2, juni 2016, p. 27.

'Het groene ambacht als immaterieel erfgoed', in: Monumenten themanummer over Groene Ambachten april (2016) nr. 3.

 

2015

Samen met Jorijn Neyrinck e.a. (redactie), Immaterieel Cultureel Erfgoed en diversiteit, themanummer Volkskunde 116 (2015) nr. 3, 250 pagina's

'Diversiteit, hybriditeit en de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland', in: Volkskunde 116 (2015) nr. 3, 331-343

'Een voorkeur voor het extravagante en het bizarre. Daniel Ruyneman en zijn opera De Karamazovs uit 1927',
in: Tijdschrift voor Slavische Taal en Literatuur (december 2015) 72, 10-15.

'Samenleven met verschillen. De omgang met omstreden erfgoed',
in: Immaterieel Erfgoed (2015) nr. 4, 10-13.

'Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in cijfers',
in: Immaterieel Erfgoed (2015) nr. 4, 24-25.

'Het ritme van de stad. Experimenteren met superdiversiteit',
in: Immaterieel Erfgoed (2015) nr. 4, 26-33.

'Botsen en delen. Emoties in de immaterieel erfgoedpraktijk',
in: Platform Immaterieel Erfgoed , gepubliceerd op internet 15 november 2015

'Ruim baan voor diversiteit op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed',
in: Priori. Magazine van het Nederlands Openluchtmuseum (2015) nr. 2, 17-18.

'Sisi in Egmond aan Zee',
in: Geestgronden. Egmonds Historisch Tijdschrift 22 (2015) nr. 2/3, 109-111.

'Internationaal voordragen voor een van de UNESCO lijsten',
in: Immaterieel Erfgoed 4 (2015) nr. 3, 9-11.

'Praktische handreiking toerisme en immaterieel erfgoed', gepubliceerd op 10 juni 2015 op platform www.immaterieelerfgoed.nl:

'Levende geschiedenis of folklore hoort niet thuis op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed', gepubliceerd op 6 juni 2015 op platform www.immaterieelerfgoed.nl:

'Cultural Tourism and Intangible Heritage: A Critical Appraisal and Policy Guidelines',
in: Wil Munsters & Marjan Melkert (eds), Anthropology as a Driver for Tourism Research (Antwerpen/Apeldoorn 2015) 191-202.

'Naar een onderzoeksagenda voor immaterieel erfgoed. Kennisontwikkeling ten behoeve van het borgen van tradities',
in: Volkskunde 116 (2015) nr. 1, 53-67.

'VIE Internationaal',
in: Priori. Magazine van het Nederlands Openluchtmuseum 1 (2015) 21-23.

'Naar een ethische code voor immaterieel erfgoed',
in: Immaterieel Erfgoed 4 (2015) nr. 1, 44-46.

'Turkse ebru kunst geplaatst op de internationale UNESCO lijst. Schilderen op water',
in: Immaterieel Erfgoed 4 (2015) nr. 1, 38-39.

'Flirten op het toneel. Kan folklore ook immaterieel erfgoed zijn?',
in: Folklore 52 (2015) nr. 1, 12-16.


2014

Met Marc Jacobs en Jorijn Neyrinck, 'UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage',
in: dez. Brokers, Facilitators and Mediation. Critical Succes (F)Actors for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage Themanummer Volkskunde 115 (2014) nr. 3, 249-256.

'Dealing with Black Pete. Media, Mediators and the Dilemmas of Brokering Intangible Heritage',
in: dez. Brokers, Facilitators and Mediation. Critical Succes (F)Actors for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage Themanummer Volkskunde 115 (2014) nr. 3, 349-360.

'Het filmen van immaterieel erfgoed: presenteren, documenteren én doorgeven',
in: Platform Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland, gepubliceerd op internet 22 april 2014

'Twee jaar immaterieel erfgoedbeleid in Nederland. Experimenteren en reflecteren',
in: Immaterieel Erfgoed 3 (2014) nr. 3, 20-25.

Sinterklaas in the Netherlands: a beleaguered tradition
(Utrecht 2014)

Sinterklaas in Nederland: een traditie onder vuur
(Utrecht 2014)

'Het materiële achter het immateriële erfgoed',
in: Monumenten, het tijdschrift voor cultureel erfgoed 35 (2014) nr. 6/7, 14.

'Sporen van de Eerste Wereldoorlog in Nederland: het Vissersmonument in Egmond aan Zee',
in: Volkskunde 115 (2014) nr. 1, 63-70 [Themanummer Eerste Wereldoorlog]

''Spiritual renewal and the of safeguarding religious traditions in the Netherlands: Some practical ideas and examples',
in: Heritage Alive, gepubliceerd op internet 22 april 2014

 

2013

'Cultural Brokerage. Het ondersteunen van gemeenschappen in hun immaterieel erfgoedzorg',
in: Immaterieel Erfgoed 2 (2013) nr. 4, 36-37.

Zwarte Piet = levend monument. Waarom ook tegenstanders deze fantasiefiguur eigenlijk positief zouden moeten waarderen
Gepubliceerd op internet 18 oktober 2013.

'Noord-Brabant koploper Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed',
in: In Brabant. Tijdschrift voor Brabants Heem en Erfgoed 4 (oktober 2013) nr. 5, 54-61.

'Stille tochten, een nieuw trend',
in: Immaterieel Erfgoed 2 (2013) nr. 3, 47-49.

Boekbespreking van: Heritage Regimes and the State, ed. by Regina F. Bendix, Aditya Eggert and Arnika Peselmann, Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2012, 422 p. (Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 6); ISBN: 978-3-86395-075-0.
Verschenen in Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven 114 (2013) nr. 1, 111-116.

'Seizoenen als immaterieel erfgoed. UNESCO en de vermarkting van seizoensfeesten',
in: Immaterieel Erfgoed 2 (2013) nr. 2, 20-25.

'Het UNESCO verdrag en het beschermen van ambachten',
in: Immaterieel Erfgoed 2 (2013) nr. 1, 28-33.

'VIE even voorstellen: Albert van der Zeijden', in: Het Dagblad 9, 10 en 11 maart 2013.

2012

'Een linkse dominee op zoek naar geestelijke vernieuwing. J.Jac. Thomson (1882-1961) en de Dostojevski-cultus in Nederland',
in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 77 (december 2012) 22-31

'Dilemma's en vraagpunten met betrekking tot immaterieel erfgoed. Het voorbeeld Allerzielen - Reflecties van een cultural broker', in: Volkskunde 113 (2012) nr 3, 343-359.

'Black Pete and the negotiating of identities. Dealing with controversial intangible cultural heritage', published on the internet on dec. 12, 2012


Met Ellen Brok, Jan Jacobs, Lodewijk Winkeler en Albert van der Zeijden (redactie), Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland (Valkhof Pers, Nijmegen 2012), daarin schreef ik zelf mee aan de inleiding en de slotbeschouwing en de artikelen: 'Een wonderput in de duinen achter de Noordzee. De Adelbertusakker bij Egmond', 41-55 en 'Waar ons Peerke het levenslicht aanschouwde. Het geboortehuis van Petrus Donders in Tilburg', 423-441.

'Het Bavaria jurkje tijdens het WK voetbal', in: http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/bavariajurkje

'Allerzielen: een traditie in verandering. Enquête onder begraafplaatsbeheerders',
in: De Terebinth (september 2012) 12-14.

'Van boerka tot Zwarte Piet. Omgang met controversieel immaterieel erfgoed',
in: Immaterieel Erfgoed 1 (2012) nr. 2, 17-21.

'Van materieel naar immaterieel erfgoed: een pleidooi voor een 'actief' community begrip', in: Quotidian 3 (2012) maart 2012 [voor discussiedossier over community museums], full text: http://www.quotidian.nl/cgi/t/text/text-idx?c=quotidian;sid=6495a2d942abbed9a85878c5460fd8c6;view=text;idno=m0301a07;rgn=main

'Gemeenschap en Gemeentelijke inventaris. Immaterieel erfgoed in een Noord-Hollandse kustplaats', in: Immaterieel Erfgoed 1 (2012) nr. 1, 20-23.

 

2011

'Vasthouden aan wat dierbaar is. Tastbare herinneringen', in: Traditie 17 (2011) nr. 4, 18-20.

Hinterlassenschaften: was von Menschen und Zeiten bleibt, gepubliceerd op internet, 10 oktober 2011.

'Uitvaartcultuur als immaterieel erfgoed: waarborgen voor de toekomst', in: Over 25 jaar. De toekomst van de funeraire cultuur (Jubileumboek De Terebinth 2011) 45-47.

'De politiek van immaterieel erfgoed', in: Tijdschrift voor geschiedenis 124 (2011) nr. 3, 368-379.

'Tussen kunst en erfgoed. Naar een nieuwe legitimatie voor volkscultuurbeleid',
in: Boekman 88, themanummer Volkscultuur? (herfst 2011) 56-61.

'Nieuwe sociale media. Kansen voor de sector van het immaterieel erfgoed', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 8 (2011) nr. 1, 3-7.

'Het immateriële tastbaar maken. Immaterieel erfgoed en musea', in: Museumpeil (voorjaar 2011) nr. 35, 4-6.

Met Sophie Elpers, Hester Dibbits, Peter Jan Margry, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat (Amsterdam University Press, Amsterdam 2011).

 

2010

'Volkscultuur in de Verenigde Staten. Verslag van het Colloquium Visibility, Awareness, Dialogue: Learning from the USA', in Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 7 (2010) nr. 2, 34-37 [themanummer over volkscultuur].

'Fascinatie voor de dood. Over rituelen rond sterven, overlijden en uitvaart', in: Traditie. Tijdschrift over volkscultuur en immaterieel erfgoed 16 (2010) nr. 4, 34-37.

‘Volkscultuur en kunst’ [nav symposium in Hoogeveen], in: Volkscultuur Magazine 5 (2010) nr. 3, 8-10.

 ‘Volkscultuur en kunst’ [nav symposium in Hoogeveen], in: Cultuurmagneet. Cultuurmagazine provincie Drenthe (november 2010) nr. 5, 17.

'De belangrijkste Egmondse tradities', gepubliceerd op internet op 18 november 2010.

'Kaarsjes & Communicanten. Over geloof en bijgeloof', in: Johan de Bruijn e.a. (redactie), Typisch Nederland. Tradities en trends in Nederland (Zwolle 2010) 100-129.

'Palmpasen & Pinksterbruid. Over feesten', in: Johan de Bruijn e.a. (redactie), Nederlanders vieren feest (Zwolle 2010) 98-127.

 'Suikergoed & Surprises. Over Sinterklaas', in: Johan de Bruijn e.a. (redactie), Nederlanders vieren feest (Zwolle 2010) 128-157.

'Rituelen in het dagelijks leven', in: TussenRuimte. Tijdschrift voor interculturele theologie 3 (2010) nr. 2, 9-14.

Provincies en gemeenten en het nieuwe cultuurparticipatiebeleid, toegespitst op het beleidsveld volkscultuur (Rapport Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 2010).

'Betrokkenheid organiseren van onderop. De centrale rol van communities in de Immaterieel Erfgoed Conferentie', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 7 (2010) nr. 1 [themanummer over immaterieel erfgoed], 24-27.

'Sint Maarten: een levende traditie als erfgoed', in: Volkscultuur Magazine 4 (2009-2010) nr. 4, 4-9.

'Geschiedenis van de volkskunde in acht boekbesprekingen', gepubliceerd op internet op 29 januari 2010.

 

2009

'De actualiteit van tradities en het Jaar van de Tradities: een inleiding', in: Volkskunde 110 (2009) nr. 3-4, 219-229 [themanummer over tradities]

'Oeroude tradities. Volkscultuur in het werk van romancier Hubert Lampo (1920-2006)',
in: Volkskunde 110 (2009) nr. 3-4, 309-322.

Palmpasen & Pinksterbruid. Over feesten. deel 29 van de reeks het Alledaagse leven (Uitgeverij Waanders, Zwolle 2009).

'Volkscultuur in internationaal perspectief', in: Jan Jaap Knol e.a., Splitsen of knopen. Over volkscultuur in Nederland (Rotterdam 2009) 112-120.

'Twitter en flickr voor erfgoedinstellingen', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 6 (2009) nr. 2, 35-37.

'Dromen van Cocagne. Kunstenaar Jaap Oudes geïnspireerd door Nederlandse en Vlaamse volkscultuur', in: Traditie. Tijdschrift over alledaagse dingen, tradities en rituelen 15 (2009) nr. 3, 16-19.

Kaarsjes & communicanten. Over geloof en bijgeloof. deel 25 van de reeks het Alledaagse leven (Uitgeverij Waanders, Zwolle 2009).

Postume autobiografie van historicus Pieter Geyl (1887-1966), bespreking van Pieter Geyl, Ik die zo weinig in mijn verleden leef. Autobiografie 1887-1940 (Amsterdam 2009), verschenen op internet op vrijdag 16 oktober 2009.

Tradities en het archief’, in: Het Archievenblad  113 (september 2009) nr. 7, 8-13. [themanummer over tradities]

‘Beeldmateriaal als bron voor onderzoek naar tradities’,  in: Het Archievenblad 113 (september 2009) nr. 7, 34-35. [themanummer over tradities]

‘De volksculturele verbeeldingswereld van Jaap Oudes’, in: Jaap Oudes, kleurrijk kunstenaar (Stichting Dirk en Jaap Oudes, Tilburg 2009) 14-16.

'Handen en voeten aan immaterieel erfgoed', Gepubliceerd op internet op 12 juli 2009. Bewerking van twee artikelen: Albert van der Zeijden, ‘Nadenken over immaterieel erfgoed’ [verslag van de conferentie Between objects and ideas. Rethinking the role of intangible heritage] in: Volkscultuur Magazine 3 (2008) nr. 1, 9-15 en Albert van der Zeijden, 'Immaterieel erfgoed: een levendige omgang met het verleden', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 3 (2006) nr. 1, 12-17.

'Philippe Ariès en de mentaliteitsgeschiedenis in Nederland', gepubliceerd op maandag 6 juli op de website www.albertvanderzeijden.nl als sterk uitgebreide versie van twee eerdere artikelen in respectievelijk Historisch Nieuwsblad (2001) en Kritisch Denkerslexicon (2006).

Monumenten & Memoria. Over herdenken. deel 13 van de reeks het Alledaagse leven (Uitgeverij Waanders, Zwolle 2009).

'In de Roomse huiskamer: Jos. Panhuijsen (1900-1986) en de `moderne’ katholieke roman',
in: Zacht Lawijd; Literair-Historisch Tijdschrift 8 (2009) nr. 1, 76-88.

[redactie], ‘Volkscultuur en overheidsbeleid’, themanummer van Volkscultuur Magazine 4 (2009) nr. 1.

'Naar een ethische code voor herbestemming van christelijk religieus erfgoed', gepubliceerd op internet op 22 maart 2009.

'Een katholiek verhaal van onthechting en gehechtheid. Het leven van een Afrikaanse missiezuster', in: Biografie Bulletin 19 (2009) nr. 1, 78-81.

Rouw & rustplaats. Over de dood  deel 5 van de reeks het Alledaagse leven (Uitgeverij Waanders, Zwolle 2009).

 

2008

[redactie], ‘Immaterieel erfgoed’, themanummer van Volkscultuur Magazine 3 (2008) nr. 4.

 'Heiligen, nationale identiteit en herinneringscultuur. J.A.F. Kronenburg (1853-1940) en zijn meerdelig seriewerk Neerlands Heiligen',
in: Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden 17 (2008) nr. 1, 50-78.

Suikergoed & surprises. Over Sinterklaas  deel 2 van de reeks het Alledaagse leven (Uitgeverij Waanders, Zwolle 2008).

'Boekenwijsheid in de geschiedwetenschap. Heeft google ook de historici dommer gemaakt?', gepubliceerd op internet op 24 oktober 2008.

Vermaak en identiteit. Essays over Nederlandse folklore (Uitgeverij Schakel, Utrecht 2008) 130 pagina's.

'Het heilig moment. De hagiografie als biografisch genre', in: Biografie Bulletin 18 (2008) nr. 1, 17-22.

'Volkskunst en knipkunst', in: Joke en Jan Peter Verhave, Geknipt! Geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland (Zutphen 2008) 115-122.

2007

'Public Folklore and the construction of a regional identity in newly reclaimed Dutch polders (1945-1970)', in: Peter Jan Margry & Herman Roodenburg (eds), Reframing Dutch Culture. Between otherness and authenticity. (Aldershot 2007) 59-81.

'De Graafschapse folklore als schouwtoneel. Musealisering en visualisering van de Nederlandse volkscultuur in de jaren twintig van de vorige eeuw', in: Tijdschrift voor Geschiedenis 120 (2007) nr. 1, 20-39.

'Beelden van de natie. Volkscultuur en folklore  op Nederlandse en Belgische postzegels in comparatief  perspectief', in: Volkskunde 108 (2007) nr. 1, 25-44.

'Haringhappen. Een oer-Hollandse traditie?', in: Traditie 13 (2007) nr. 4, 10-13.

'Public folklore in the Netherlands', in: Sief Newsletter 6 (2007) nr. 1, 9-10.

'Dood als edutainment', gastcolumn op: http://www.atelier-terreaarde.nl/, december/januari 2007-2008.

'Verheven tot de eer der altaren. Heilig in Nederland', in: Traditie 13 (2007) nr. 3, 4-7.

'Historische verenigingen in Nederland: enkele kwantitatieve gegevens', in: Volkscultuur Magazine 2 (2007) nr.3 10-15.

'Respect voor christelijk erfgoed. Jaar van het religieuze erfgoed', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 4 (2007) nr. 1, 26-29.

'De Nieuwe Nierep. Rijsjesdag in Egmond aan Zee', in: Geestgronden. Egmonds historisch tijdschrift 14 (2007) nr. 1, 19-29.

'Alledaagse kunst. Kunst met een kleine k', in: Volkscultuur Magazine 2 (2007) nr. 1, 4-6.

 

2006

'Immaterieel erfgoed: een levendige omgang met het verleden', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 3 (2006) nr. 1, 12-17.

'Bezeten van vroeger: naar aanleiding van een boekpresentatie', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 3 (2006) nr. 1, 32-34.

'Nederlandse folklore in het circus: een vergeten geschiedenis', in: Traditie 12 (2006) nr. 2, 32-36.

'Philippe Ariès', in: Kritisch Denkerslexicon (juni 2006) 1-13.

'Een koninklijke geste. Geschiedenis van de bruidstaart', in: Traditie 12 (herfst 2006) nr. 3, 10-13.

'Dieren in het circus', in: Ineke Strouken (redactie), Circus, de magie van een cirkel (Utrecht, ’s-Hertogenbosch 2006) 38-51.

Met Jan Oud, 'Circus door een folkloristische bril. Jaap Oudes’ verbeelding van het circus', in: Volkscultuur Magazine 1 (2006) nr. 3, 4-8.

'De historische sensatie beleven. Verslag van een studiedag', in: Volkscultuur Magazine 1 (2006) nr. 4, 10-14.

'De kaasmarkt in Alkmaar. Een oude traditie', in: Traditie 12 (voorjaar 2006) nr. 1, 34-37.

'Nederland op vakantie. Globalisering is glocalisering', in: Traditie 12 (herfst 2006) nr.3, 6-9.

 

2005

'Valuas als stichter van Venlo. Reuzen en lokale identiteit', in: Traditie 11 (2005) nr. 1, 4-9.

'Erfgoedkunst of massacultuur? Volkskunst in een nieuwe jas', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 2 (2005) nr. 1, 8-12.

'Volkscultuur als immaterieel erfgoed. Folklore tussen vermaak en betekenistoekenning', in: Vrijetijdstudies 23 (2005) nr. 1, 7-16.

Christelijke encyclopedie (Kampen 2005) drie delen, lemma’s over: begraven, Bernanos, Bloy, Gerard Brom, Gisbert Brom, Butterfield, Chateaubriand, crematie, dood, Dostojevski, Fruin, kerkhof, kermis, Lamennais, Maistre, Mauriac, Meertens, Nuyens, Pius IX, Poulenc, rouw, Schaepman, uitvaart, Waugh. Op internet zie HIER

'Volkskunde en geschiedwetenschap: de geschiedenis van een LAT relatie', Liber amicorum Alfons Thijs, themanummer van Bijdragen tot de geschiedenis 87 (2004) 351-365 [verschenen eind oktober 2005]

'Folklore: de vererfgoediseerde vorm van volkscultuur', in: Alledaagse dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur 11 (2005) nr. 3-4, 4-10.

 

2004

Visuele cultuur. Fotografie als historische bron en als medium voor etnologisch onderzoek (Cahiers voor Regionale Geschiedenis en Volkscultuur, Utrecht 2004) 84 pagina’s.

Volkscultuur van en voor een breed publiek: enkele theoretische premissen en conceptuele uitgangspunten (Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 2004) 47 pagina’s.

'Levend Erfgoed. Een nieuw vakblad voor de erfgoedsector', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 1 (2004) nr. 1, 4-10.

'De Europeade in Riga. Verslag van een internationaal folklore festival', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 1 (2004) nr. 1, 32-35.

'Historische verenigingen en immaterieel erfgoed', in: Gelders Erfgoed (2004) nr. 6, 12-16.

'Traditie en Folklore: pleidooi voor een herwaardering en een nieuw leven van twee oude begrippen', in: Volkskunde 105 (2004) 313-326.

'Allemans verleden. Onderzoek naar de geschiedenis van de alledaagse historische cultuur in Nederland', in: Alledaagse dingen 10 (2004) nr. 4, 28-31.

 

2003

Met Ansje Knuiman, Een museum dat de dood tot leven brengt. Beleidsplan 2003-2007 (Stichting Nederlands Uitvaartmuseum, Utrecht/Amsterdam 2003) 23 pagina’s.

'De geur van de dood', in: Chris Doude van Troostwijk (redactie), Laatste zintuig. Dichters en denkers over dood en rouw (’s-Hertogenbosch/Leuven 2003) 53-60.

'Levende geschiedenis: een nieuwe kans voor het cultuurtoerisme', in: E. den Hartigh (redactie), Erfgoed voor toerisme. Een visie van de gezamenlijke erfgoedkoepels op erfgoed en cultuurtoerisme (Amsterdam 2003) 95-109.

'De maitresse als biograaf' (n.a.v. Maeve Brennan, The Philip Larkin I knew (Manchester/New York 2002), in: Biografie bulletin 13 (2003) nr. 2/3, 63-67.

'K.C. Peeters in Het Bureau. De persoonlijke achtergronden van een conflict', in: Volkskunde 104 (2003) 557-570.

 

2002

'Eigentijdse katholieke rituelen. Katholicisme in een geseculariseerde samenleving', in: Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 8 (2002) nr. 3, 8-12.

'Vrouwen in de volkskunde ten tijde van het interbellum: de factor gender in de wetenschapsbeoefening', in: Volkskunde 103 (2002) 97-123.

Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn `nationale’ geschiedschrijving (Hilversum 2002, proefschrift Universiteit van Amsterdam) 368 pagina’s.

'Volkscultuurzorg in een moderne, industriële samenleving', in: Alledaagse dingen 8 (2002) nr. 1, 4-9.

'FotoMonument 2000: het creëren van een etnologische bron', in: Alledaagse dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in Nederland 8 (2002) nr. 3, 16-19.

'Volkscultuur in beweging', in: Alledaagse dingen 8 (december 2002) nr. 4, 4-10.

'Kieviet en Egmond', in: Geestgronden. Egmonds historisch tijdschrift 9 (december 2002) nr. 4, 107-118.

 

2001

'Dood en begraven. Thanatologie in de collectie van Jans Brands', in: Waardeel 21 (2001) nr. 1, 16-20.

'Pittoresk, maar lawaaiig en vies. Anthony Trollope bezoekt Amsterdam', in: Ons Amsterdam (juni 2001) 184-187.

'Geschiedenis op het internet', in: Alledaagse dingen (juli 2001) nr. 2, 1-4.

'Volkscultuurbeoefening in Nederland en Vlaanderen op de drempel van een nieuw millennium', in: Alledaagse dingen (december 2000/januari 2001) nr. 4, 8-11.

'Volkscultuur in een nieuw millennium: nieuwe doelgroepen, living history en internet', in: Ineke Strouken & Albert van der Zeijden, Het verhaal achter het erfgoed. Regionale geschiedenis en volkscultuur als bindmiddel (Utrecht 2001) 11-22.

'Een reactionair met sprankelende ideeën. Mentaliteitshistoricus Philippe Ariès verdient een revival', in: Historisch Nieuwsblad (2001) nr. 3, 26-29.

'The protection of folk and traditional culture in the Netherlands: popular culture in a modern, industrial society', presentation for the `International Symposium on Protection and Legislation of Folk/Traditional Culture (18th-20th December 2001, Beijing, China).

 

2000

'Hoogtij der herinnering: 19de-eeuwse haarwerkjes als gedenkingsritueel', in: Spiegel historiael 35 (2000) nr. 2, 64-69. Deze tekst verscheen ook in een licht gewijzigde vorm als `Negentiende eeuwse haarwerkjes als gedenkritueel’, in: Devotionalia; periodiek voor verzamelaars van devotionalia 19 (2000) nr. 111, 116-121.

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De ondersteuning van de volkscultuurbeoefening in Nederland 1949-1992 (Utrecht 2000, in de boekenreeks Volkscultuur, nr. 10) 92 pagina’s.

'The Dutch center for popular culture and the cultivation of ethnic traditions and popular culture in the Netherlands', in: Ton Dekker e.a. (redactie), Roots and rituals. The construction of ethnic identities (Amsterdam 2000) 205-218.

'Een noeste hovenier' (n.a.v. P.B.M. Blaas, Geschiedenis en nostalgie & De burgerlijke eeuw & Het beeld in de spiegel (Hilversum 2000), in: Historisch nieuwsblad (september 2000) 54-55.

 

1999

'Volkskunde in Gelderland: enkele momentopnames', in: Gelders Erfgoed (1999) nr. 1, 4-9.

'In de ban van de dood', in: Ineke Strouken & Albert van der Zeijden (redactie), De dood onder ogen zien. Veranderende opvattingen over sterven en dood (Utrecht 1999) 20-28.

Met M. Brits, P. de Boer en T. van Zadelhoff, 'Veranderende grafcultuur op vier Utrechtse begraafplaatsen', in: Ineke Strouken & Albert van der Zeijden (redactie), De dood onder ogen zien. Veranderende opvattingen over sterven en dood (Utrecht 1999) 46-68.

'Cornelia Catharina van de Graft: Een pionier in de studie van volkskunst en religieuze volkscultuur', in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (1999) 158-172.

'Een doodshemd met zakken. De kunstenaar en het ritueel rond de dood', in: Etty Mulder & Hans Ester (redactie), De schone verbeelding van de dood. Over verwerking en vormgeving van een levensprobleem (Nijmegen 1999) 161-184.

'Altijd bezig met een spannend volgend onderwerp. Lawrence Stone (1919-1999)', in: Historisch Nieuwsblad 8 (1999) nr. 6, 44-45.

'"Een verlaten land met talloze wonderlijke gebruiken". Volkskunde en de constructie van een Drentse regionale identiteit', in: Nieuwe Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie 116 (1999) 68-91

 

1998

'Een bijzonder haarwerkje uit 1889', in: Heemtijdinghen 34 (1998) 89-94.

 

 1997

'De geschiedenis van de dood: een inleiding', in: E.C.W. Rietbergen (samenstelling), De dood: van knekels en botten tot religie en symboliek syllabus NJBG congres 1997 (Den Haag 1997) 6-13.

Samen met Janna Leguyt, 'Bij het afscheid van C. Dekker. Interview na 35 jaar Utrecht', in: Oud-Utrecht. Tweemaandelijks tijdschrift 70 (1997) 31-33 en in licht gewijzigde vorm herdrukt in: Archievenblad 100 (1997) nr. 4, 3-5.

'Prachtig theater, wonderschone muziek' [over de opera Dialogues des Carmélites], in: Doodgewoon. Tijdschrift over de dood 4 (1997) nr. 15, 19-21.

'De kunst van het maken van haarwerkjes', in: Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 3 (1997) nr. 4, 32-34.

  

1996

'Zand erover? Twee eeuwen begrafeniscultuur in de Lage Landen', in: Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal en cultuur 100 (1996) nr. 2, 23-26.

'Wie zoet is krijgt lekkers. Sinterklaas in Nederland en België', in: Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal en cultuur 100 (1996) nr. 5, 19-23.

'Cornelia Catharina van de Graft (1874-1969): volkskundige', in: Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters (Amsterdam/Utrecht 1996) deel 3, 67-71.

'Het nut van het inventariseren van begraafplaatsen', in: De Terebinth 10 (juni 1996) 39-40.

 

1995

'De onstuitbare opkomst van de Flippo. Trend of traditie?', in: Traditie. Tijdschrift over tradities en trend 1 (1995) nr. 2, 18-19.

'Muziek tot troost. De geschiedenis van het requiem', in: Doodgewoon. Tijdschrift over de dood (1995) nr. 5, 10-14.

'Een Utrechtse school in de geschiedschrijving?', in: Oud-Utrecht. Tweemaandelijks tijdschrift 68 (1995) 62-66.

'Douchen buitenshuis', in: Oud-Utrecht. Tweemaandelijks tijdschrift 68 (1995) 42-43.

'Afscheid van een `patron'. Van den Eerenbeemt ontmythologiseerde Brabants verleden', in: Historisch nieuwsblad 4 (1995) nr. 4, 15-17.

Samen met Wim Berkelaar, ``Het is een echt Rooms boek geworden'. J.A. Bornewasser over zijn geschiedenis van de KVP', in: Historisch nieuwsblad 4 (1995) nr. 6, 6-8.

'De `wortels' van de volkscultuur. Retorische elementen in het werk van Jos. Schrijnen (1869-1938)', in: Volkskundig bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap 21 (1995) 331-350.

 

1994

'Rusland is en blijft een raadsel voor ons. De Dostojevski-cultus in het Nederland van de jaren twintig', in: Historisch nieuwsblad 3 (1994) nr. 1, 22-27.

Samen met Frans Groot, 'Afstandelijk en betrokken. De emancipatie van katholieke historici', in: Historisch nieuwsblad 3 (1994) nr. 4, 18-21.

'Begraven in gewijde aarde. De katholieke begraafplaats buiten de Wittevrouwenpoort (1818-1875)', in: Jaarboek Oud-Utrecht (1994) 113-140.

Samen met Piet de Boer, Maroesja Brits-Oversteegen en Trudi van Zadelhoff, Inventarisatie van bijzondere grafmonumenten op begraafplaatsen in de stad Utrecht (Utrecht 1994).

 

1993

'Memento mori. Grafdelvers op zeventiende-eeuwse schilderijen', in: Alledaagse dingen. Tijdschrift over volkscultuur in Nederland 2 (1993) nr. 5, 2-5.

'Gevoelsuitingen op Brabantse bidprentjes (1840-1986)', in: Brabants Heem. Driemaandelijks tijdschrift voor Brabantse Heem- en Oudheidkunde 45 (1993) 138-149.

 

1992

'Volkskundig materiaal als bron voor historici', in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 18 (1992) 66-82.

``Of ik ben niemand of ik ben een hele natie'. De Nederlandse culturele identiteit', in: Albert van der Zeijden en Ineke Strouken (redactie), Volkscultuur in de Lage Landen. De Neder­landse culturele identiteit (Utrecht 1992) 5-27.

Samen met Wim Berkelaar, 'Het gaat om figuren die langs de grote geschiedenis stappen. Een gesprek met vier historische roman­ciers', in: Historisch nieuwsblad 1 (1992) nr. 3, 6-9.

 

1991

'Biggles in Nederland', in: Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 8 (1991) nr. 2, 7-25.

  

1990

[redactie], Cultuurgeschiedenis van de dood (Amsterdam 1990).

'Nederlandse cultuurwetenschappers van de achttiende eeuw tot heden over gebruiken rondom de dood', in: Volkskundig bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap 16 (1990) 1-20.

'Willem de Blécourt over toverij in Nederland', in: Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 7 (1990) nr. 3, 57-71.

 

1989

'Bidprentjes en doodsbeleving', in: Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 6 (1989) nr. 1, 37-69.

'Object en methode van de mentaliteitsgeschiedenis', in: Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 6 (1989) nr. 1, 91-99.

'De dood van Philippe Ariès', in: Spiegel historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie 24 (1989) 127-130.

'Hermina C.A. Grolman (1889-1955), een Utrechtse volkskundige', in: Maandblad Oud-Utrecht 62 (1989) nr. 11, 110-115.

 

1988

'Tussen verbeelding en werkelijkheid: enkele twintigste eeuwse historici over historische fictie', in: Aad Blok e.a. (redactie), De historische roman (Utrecht 1988) 70-90.

'Philippe Ariès: geschiedschrijver van de dood', in: Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 5 (1988) nr. 1, 64-82.

  

1987

'De kwantitatieve methode in het onderzoek naar de houding ten aanzien van de dood', in: Groniek, Gronings historisch tijdschrift (1987) nr. 99, 88-97.

'Rondom de dood', in: Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 4 (1987) nr. 1, 75-91.

 

1986

'Een mentaliteitsgeschiedenis van de dood', in: Proceedings congres Balans en perspectief, over aard en functie van kennis van het verleden (Utrecht 1986) deel 4, 1445-1450.

  

1985

Bijdrage aan aflevering 13 van Ach lieve tijd, dertien eeuwen Utrecht: De Utrechters en hun rampen (Zwolle 1985).